پارکومتر هوشمند با بهره گیری از تکنولوژی RFID

چکیده

گسترش استفاده از تکنولوژی شناسایی خودکارRFID  و مزیت ها و منافع کاربرد آن فرصتی پدید آورده است که همگان بتوانند بصورت ارزان و بدون محدودیت از این تکنولوژی استفاده نمایند. یکی از موارد استفاده از این تکنولوژی در حال حاضر استفاده از تکنولوژی جدید RFID در پارکومترهای قابل نصب در محیط های شهری  جهت تسریع در فرآیند  هوشمند سازی پارک خودروها ، گزارش گیری آنی،اطلاع رسانی از میزان شارژ و اعلام نزدیکترین محل خالی مجاز برای پارک خودرو از طریق گوشی همراه می باشد.

 • مقدمه

۱- تکنولوژیRFID چیست؟

مخفف عبارتRadio  Frequency Identificationو به معنی شناسایی از طریق فرکانس رادیویی است که یکی از اعضای مهم خانواده تجهیزات [۱]AIDC می باشد.همان طور که از نامآن مشخص است،طریقه شناسایی بر اساس امواج رادیویی بوده و بزرگترین مشکل سیستم های شناساییخودکار یعنی محدودیت شدید فاصله و موانع را ازبین می برد. از این فناوری نیز مانند سایر فناوری های تشخیص خودکار جهت شناسایی انواع تجهیزات ، کالا ها،حیوانات، وحتی انسان ها استفاده می شود. اگر بخواهیم به طور مختصر در مورد عملکرد آن صحبت کنیم باید بگوییم، کاربر برچسب های مخصوصی(TAG) را که گاهی از نظر ظاهری شباهت زیادی به بارکد دارد روی اقلام موردنظر قراربگیرد، تبادل داده با آن، توسط گیرنده شناسایی شده و کددرون آن در بانک اطلاعاتی نرم افزار مربوطه جسنجو شده و عملکرد مورد نظر ما را انجام می دهد. تکنولوژی RFIDاز برخی از جهات مشابه سیستم بارکد می باشد وحتی می توان آن را نسل تکامل یافته بارکد دانست، زیرا از بارکد نیز برای همین منظور می توان استفاده کرد؛ اما مشکلات مهمی که فناوری بارکد دارد باعث می شود که ما به سمت تکنولوژی RFID هدایت شویم.

اهداف اساسی این طرح، دستیابی به آخرین تحقیقات صورت گرفته در زمینه سیستم های شناسایی خودکار RFID و نیز طراحی و پیاده سازی آن در پارکومترهای قابل نصب در محیط های شهری  جهت کاربردی نمودن مطالعات انجام گرفته، می باشد . طرح هوشمند سازی پارکومترها می تواند بسیاری از ناکارآمدیهای سیستم های سنتی را رفع کرده و دگرگونیهای اساسی را در مکانیزه نمودن سیستم های حمل و نقل شهری به خصوص محل های پارک خودرو که امروزه به دلیل گسترش روز افزون تعداد خودروها، به یک معضل بزرگ مبدل گردیده است را بوجود آورد. این امر سبب تغییر روشها و رویکردها در امور  شده است.بااستفاده از گزارش گیری های دقیق از زمان و مکان خودرو های پارک شده  در صورت وقوع هر گونه تخلف جریمه  به صورت خودکار صادر می گردد. چنین سیستم هایی که از امکانات دنیای مدرن استفاده می کنند می تواند سبب افزایش  بهره وری و انعطاف پذیری در زمان و مکان شوند.

در سالهای  اخیر سیستم های RFID گرایش زیادی  به سمت حوزه صنعت و مکان های آموزشی ایجاد نموده است . این گرایش در استفاده از تکنواوژی RFID در زمینه هایی چون : اتوماسیون کارخانه ها، یکپارچه سازی ، شبکه های B2B و B2C هوشمند سازی پارکینگ ها ،سیستم های کنترل و نظارت بر تولید ، سیستم مدیریت کتابخانه ها ، مدیریت زنجیره تامین ، شناسایی چمدان ها در خطوط هواپیمایی به وجود آمده است .معماری سیستم های RFID شامل یک تگ که خود این تگ دارای یک چیپ و یک آنتن بوده و همچنین یک تگ خوان  و یک آنتن که وظیفه ارسال و دریافت را برعهده دارد و یک سیستم نرم افزاری که از یک پایگاه داده پیشرفته  در آن استفاده شده است . چندین فرکانس برای استفاده از تکنولوژی RFID وجود دادر که در جدول شماره۱ رنج فرکانسی و کاربردهای آن در هر رنج را نشان می دهد که معمولا شناسایی از کمترین مقدار برحسب سانتی متر تا ۱۰۰ متر انجام می پذیرد .

محدود فرکانسی توضیحات  کاربردهای موردی
‍‍‍‍‍۱۳۵ KHZ> LF (باند فرکانسی برد کوتاه) کنترل دسترسی و مدیریت تولید تجهیزات اصلی
۱۳.۶۵ KHZ HF ( باند فرکانسی برد بلند ) کنترل دسترسی و  کتاب های کتابخانه
۸۶۸ -۸۷۰ KHZ

۹۰۲- ۹۲۸ KHZ

UHF (باند فرکانسی برد فوق بلند) مدیریت زنجیره تامین
۲.۴۰t – ۲.۴۸۳ GHZ SHF کنترل اموال

تگ عوارضی ها و تردد خودرو

 

۲- نیازمندی های اصلی سیستم

نیازمندی های اصلی سیستم مطابق به ارزش گذاری ( زیاد ، متوسط ، کم ) مطابق به تجهیزات ارائه شده مشخص و مورد استفاده قرارمی گیرد.

 ۳-مزایای سیستم (RPMS)

 • در آمد بیشتر و مطمئن تر
 • کمک به ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه
 • افزایش امنیت و آسایش شهروندان
 • کمک به افزایش مبلمان شهری
 • حذف خطای سهوی و عمدی انسانی
 • توجیه اقتصادی مناسب برای شهرداری و مجری طرح
 • سهولت کنترل برای پلیس راهنمایی و رانندگی
 • قابلیت انتقال داده ها وگزارشات از طریق شبکه Wireless و GPRS
 • امکان محاسبه دقیق بهای پارک در زمان استفاده و قابلیت برگشت اعتبار اضاقی به کارت هوشمند کاربر
 • قابلیت ارتقاء جهت پرداخت اینترنتی برای شهرهای مجهز به سیستم های یکپارچه وایمکس
 • قابلیت ارسال پیامک جهت هشدار اتمام شارژ و همچنین موقعیتی که در آن خودرو پارک گردیده است
 • قابلیت نشان دادن نزدیکترین محل پارک خالی قبل از رسیدن به محل از طریق GPS
 • قابلیت کم نمودن هزینه پارک بدون خارج نمودن کارت و با استفاده از تگ نصب شده برروی خودرو
 • قابلیت اتصال به بانک های اطلاعاتی سازمان های مختلف از جمله راهنمایی و رانندگی
 • قابلیت خرید کارت یا تگ خودرو از طریق وب سرویس مربوط به شهرداری
 • قابلیت گزارش گیری آسانتر برای شهرداری و راهنمایی و رانندگی نسبت به آمارگیری استفاده کنندگان از این سیستم به صورت روزانه، هفتگی ، ماهانه و سالانه

مقایسه پارکومترهوشمند توسط تکنولوژی RFID با پارکومترهای فعلی

توضیحات پارکومتر هوشمند (RPMS) پارکومتر فعلی
قابلیت ارسال پیامک درهنگام کسراعتبارازکارت وهمچنین افزایش اعتبار

 

دارد ندارد
قابلیت ارسال هشداربا عنوان اتمام زمان پارک دارد ندارد
شناسایی خودروبه صورت خودکاردرحین پارک درمنطقه تعریف شده

 

دارد ندارد
پرداخت مبلغ پارک بدون نشاندادن کارت برای خودروهایی که تگ خریداری نموده اند.

 

دارد ندارد
قابلیت گزارشگیری به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه وسالانه

 

دارد ندارد
مشخص شدن محل وشماره پارک خودرودرحین ورودبه محدوده

 

دارد ندارد
قابلیت اتصال باGPRS وWireless دارد ندارد
قابلیت اتصال بهBluetooth Printer دارد ندارد

قابلیت اتصال به بانک های اطلاعاتی شهرداری وراهنمایی ورانندگی

 

دارد ندارد

۴-  شرح فرآیند پارک خودرو و کاربرد پارکومتر هوشمند(RPMS)

 • ابتدا خودرو پس از انتخاب مسیر تصمیم به پارک نمودن در یکی از جایگاههای اختصاص داده شده توسط شهرداری می نماید.
 • در این طرح سعی شده که مکان های تعیین شده را به ۱۰ قسمت تقسیم نماییم که این قسمت ها با یک دستگاه پارکومتر هوشمند(RPMS) کنترل می گردد.
 • در زیر هر قسمت یک سنسور طراحی گردیده که از طریق آن اعمالی چون محاسبه زمان و مبلغ خودرو پارک شده انجام می گردد.
 • خودرو قبل از اینکه بتواند از این پارکومترها و مکان های پارک استفاده نمایند، باید ابتدا به وب سایتی که برای این منظور تهیه می گردد مراجعه نموده و با دادن درخواست جهت خریداری تگ یا کارت مخصوص با دادن مشخصات کامل شخصی و خودرو تگ یا کارت را خریداری وبرروی خودرو نصب گرداند.
 • پارکومتر هوشمند(RPMS) مجهز به یک قرائتگر و یک سامانه ارسال پیامک می باشد که از طریق آن تگ و یا کارت خریداری شده خوانده می شود و تمام اطلاعات خودرو و شخص توسط وایرلس به سیستم مرکزی انتقال میابد و از حساب مجازی که قبلا مشخص گردیده است هزینه کسر می گردد.
 • پس ازآن یک پیامک برای فرد ارسال میگردد که از طریق آن شماره جایگاه و همچنین یک پرسش با مضمون زمان مورد نیاز خود را تعیین نمایید پرسیده می گردد سپس میزان مبلغ کسر شده به همراه زمان و شماره جایگاه خودرو پارک شده برای فرد ارسال می گردد.
 • پس از گذشت زمان طی شده چند دقیقه مانده به اتمام زمان یک پیامک دیگر برای فرد با مضمون” زمان تعیین شده پارک خودرو شما رو به اتمام است جهت تمدید یا جابه جایی خودرو خود اقدام نمایید” ارسال می گردد.
 • در صورتی که شخص به پیامک ارسالی توجهی ننماید سیستم براساس ارتباطی که با مرکز جرائم راهنمایی و رانندگی برقرار می نماید اقدام به صدور جریمه نموده و شماره جریمه را برای فرد خاطی ارسال می نماید.
 • در صورتی که خودرو ها بدون خریداری تگ یا کارت اقدام به پارک نماید دستگاه (RPMS) به صورت خودکار فرد و خودرو را خاطی طلقی نموده و جایگاه موردنظر مانند جایگاهی ثبت می گردد که گویی خودرو در آن پارک نگردیده است و طبق قانون مامورین راهنمایی و رانندگی می توانند به صورت دستی به صدور جریمه و حتی حمل با جرثقیل نیز اقدام نمایند

۵-   نیازمندی های سخت افزاری

برای پیاده سازی پروژه پارکومتر هوشمند مبتنی بر تکنولوژی RFID به تجهیزات زیر نیاز می باشد:

۱- برچسب خودرو (TAG)2- قرائتگر (Reader)3- سامانه ارسال پیامک (GSM) 4- سنسور(BPS) 5- مودم وایرلس

۶- باکس کنترل

تمامی تجهیزات ذکر شده همگی در یک گیت زیبا مجهز به تکنولوژی های روز قرار می گیرند.

نتیجه گیری

با توجه به رشد روز افزون تعداد خودروها و همچنین معضلاتی چون آلودگی هوا ، ترافیک و همچنین جای پارک ، این طرح می تواند تمامی این مشکلات را تا درصد قابل توجهی کاهش داده و به پیشرفت تکنولوژی و مکانیزاسیون صنعت حمل و نقل و همچنین پارکینگ ها کمک شایانی نماید. این طرح می تواند صرفه جویی های قابل ملاحظه ای همچون :صرفه جویی در وقت و هزینه را در بر داشته باشد.

نوشتهٔ پیشین
تازه های تکنولوژی و انرژی خورشیدی
نوشتهٔ بعدی
استفاده از انرژی خورشید در ساختمان

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.
فهرست