دانگل ارتباطی

ویژگی

این دانگل ارتباطی از طریق پورت سریال RS232 به نمایشگر وزن وصل می‌شود و اطلاعات وزن را دریافت می‌کند . جهت انتقال این اطلاعات به دستگاه دیگر ( پرینتر ، نمایشگر جانبی ، … ) نیازمند یک عدد TF200 دیگر که آن نیز از طریق پورت سریال RS232 به دستگاه دریافت کننده متصل شده است می‌باشیم . در واقع برای انتقال و دریافت اطلاعات از طریق دانگل ارتباطی TF200 به دو عدد از این دانگل‌های ارتباطی TF200  یکی در مبدا و دیگری در مقصد نیازمند می‌باشیم .

فهرست