مرکزی

pba11026

لیست نمایندگان استان مركزي

نام شرکت
نام مدیر
تلفن
فکس
همراه
ایمیل
آدرس
صنایع برق فرهاد فضل اله آشوری 086-43322626 086-43323411 [email protected] استان مرکزی – محلات – نیم ور -خیابان امام خمینی – روبروی سالن ورزشی انقلاب – صنایع برق فرهاد
شرکت ساعی بنیاد مرکزی محمدرضا امیری نسب 086-32218447 086-32218728 09128514345 [email protected] اراک – میدان سرداران – مجتمع تجاری پارس – سالن B -طبقه دوم- واحد