مازندران

3150702_103

لیست نمایندگان استان مازندران

نام شرکت
نام مدیر
تلفن
فکس
همراه
ایمیل
آدرس
شرکت فنی مهندسی سدیدصنعت طبرستان مهندس سیم خواه 01142266900-01142266 01142260013 09111261957 مازندران،قائمشهر،خیابان بابل،جنب کوچه پرورش تلار۳۴ ،شرکت فنی مهندسی سدید صنعت طبرستان
برق صنعتی مازند فاز عباسعلی خزایی 011-34775471-4 011-34775468 [email protected] نکا – کیلومتر ۵ جاده نکا به بهشهر-شهرک صنعتی موسی نطری- فاز ۱
آمارد الکتریک سید قاسم اسدی 011-44290909 09111271241 [email protected] آمل،خيابان نور،جنب بانک صادرات