شیراز

afaece6e-932b-4881-9b21-4bcdbdf48fbf

لیست نمایندگان استان فارس

نام شرکت
نام مدیر
تلفن
فکس
همراه
ایمیل
آدرس
فروشگاه کالای برق گوهری مسعود گوهری 071-32338478 071-32338478 شیراز-خیابان قاعانی-بعد از منوچهری-کالای برق گوهری
کنترل هوشمند  آقای         پیروی 071-32270314 071-32270314 شيراز- خيابان ابريشمي –كوچه شماره 9 – ساختمان 152- طبقه همکف